Uraani-projektin  11. palaveri

Aika: to 2.5.2002 klo 10.05-12.00

Paikka: Agora projektitila 221.1

 

Läsnä:

Mikko Vieru (saapui klo 10.15)

Teemu Lappalainen

Anu Valkonen

Mervi Gröhn

Minna Lehmonen

Carita Haapanen

Jukka Pekka Santanen

Markku Vire

Merja Ruuska

 

 

1.      Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti. Puheenjohtajaksi valittiin Teemu Lappalainen ja sihteeriksi Anu Valkonen.

 

2.      Admin-sivut:

 

Tapahtuu organisaation lisäyksen jälkeen, jolloin opintokokonaisuus voidaan liittää

johonkin organisaatioon. Syöttöruutujen otsikkotekstit mietittävä havainnollisimmiksi (mitä esim. organisaatiot sana kertoo ?). Niiden sijaintia pohdittava: tulevatko ennen syöttöruutua sekä käyttötilanteessa syöttäjän kannalta loogista esitysjärjestystä. Sivujen ristiin linkitystä lisättävä, jotta ylläpito sujuu ripeämmin.

 

3.            Käyttäjän sivut:

·        Sivujen kertovan tekstin päivitystä mietittävä tarkemmin.

·        Taulukot pois ja tilalle esim. Google-tyyppinen esitysmuoto (sillä hakutuloksia voi olla paljon). Mitkä ovat hakutulosten pääasiat eli mitkä tekstit näytetään kokonaan ja mistä vain virkkeen alkuosa.

 

·        Aine-ammatti-haun tuloksena:

-tutkintonimike

-aineen kuvaus esim. tietotekniikka (on eri asia kuin ammatti/opiskeluajan kertomus)

-sivuaineet ja niiden mahdollistamat ammatit

-ammattikuvaus sisältää opiskeluajan ja työssäoloajan kuvauksen ko. ammatissa  toimivalta

-kertomus on linkki? kukin ammatti esitetään yhdellä sivulla?

 

·        Ammatti-aine-haun tuloksena:

-aineet

-ammatit

-kuvaus

 

·        Fontti Verdana

·        Visuaalista puolta mietittävä esim. värimaailmaa

·        FAQ-puolta tehdään, katsotaan sitten ensikerralla  mitä on saatu aikaiseksi.

·        Milloin testaus?

·        Avoimen puolella mietitään seuraavaksi kerraksi hakutulosten ryhmittelyä ja asiakokonaisuuksien näyttämistä.

·        Avoimen puolelta lähetetään materiaalia, jota voidaan syöttää tietokannan tauluihin.

·        Tehtävien priorisointi ensi kerralla eli mitä pitää saada tehdyksi 14.5.2002 mennessä (projektin loppuun mennessä).

 

4.      Seuraava palaveriajankohta: ti 7.5.2002 klo 12.00. Agoran projektitilassa.