Uraani-projektin  12. palaveri

Aika: ti 7.5.2002 klo 12.04-14.00

Paikka: Agora projektitila 221.1

 

Läsnä:

Mikko Vieru

Teemu Lappalainen

Anu Valkonen

Markus Viklund

Markku Vire 

Minna Lehtonen

Carita Haapanen

Tommi Lahtonen

Jukka Pekka Santanen

 

 1.Kokouksen avaus, puheenjohtajan ja sihteerin valinta ja edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti. Ajankäyttövihkojen tarkistus

 

Puheenjohtajaksi valittiin Teemu Lappalainen ja sihteeriksi Markus Viklund. Edellisen pöytäkirjan läpikäymisen aikana ei  tullut esille mitään mainitsemisen arvoista.

 

2.Sivujen tarkastelua, FAQ-sivut, tehtävien priorisointi.

 

Sivuja tarkasteltaessa kommentoitiin ja päätettiin seuraavaa:

 

3.Projektin jatkon pohdinta...

 

Tehdyt ja tekemättömät toiminnot ja niiden listaaminen olisi tässä vaiheessa suotavaa, jotta voitaisiin priorisoida Vainu-sovelluksen toteutettavia ominaisuuksia. Selvää on, että ajan vähyyden takia osa ominaisuuksista joudutaan rajaamaan tämän projektin ulkopuolelle.

 

4.Muuta asiaa.

 

5.Seuraavan palaveriajankohdan sopiminen.

 

Seuraava palaveri sovittiin pidettäväksi Agoran projektitilassa maanantaina 13.5.2002 klo 8.30.