Vaatimusmäärittely

(jaettu 14.2.2002 palaverissa)

 

Toiminnalliset vaatimukset:

(FR = functional requirement)

 

FR_Aineet_ammatti_haku

Kuvaus: Sovelluksesta on saatava tietoa eri ainevalintojen tuomista mahdollisuuksista työelämässä (toimii pää- ja sivuainetasolla). Jos laaja haku, ohjelma esittelee vaihtoehtoisia sivuaineyhdistelmiä. Myös ei-perinteiset aineyhdistelmät otetaan huomioon. Lokitietojen avulla saadaan tietoa hakujen onnistumisesta ja useimmin esiintyvistä hauista. Tämän tiedon perusteella hakutoimintoa voidaan kehittää. Hakutuloksina tulee ammattikuvauksia.

Prioriteetti: Pakollinen.

 

FR_Ammatti_aineet_haku

Kuvaus: Sovelluksesta on saatava tietoa tiettyyn ammattiin vaadittavista opinnoista/tutkinnosta. Mitä aineita avoimessa voi opiskella tavoitteen saavuttamiseksi.

Prioriteetti: Pakollinen.

 

FR_Ammatti_tai_tutkintonimikkeellä_ammatilliset_kuvaukset

Kuvaus: Millaisissa töissä tietyn tutkinnon suoritettuaan voi toimia esim. filosofian maisteri, opettaja ® millaisissa työtehtävissä voi toimia. Ammatti-aapinen akateemisista ammateista.

Prioriteetti: Pakollinen.

 

FR_Tutkintovaatimukset

Kuvaus: Sovelluksen avulla on saatava tietoa tutkintovaatimuksista. Linkit yliopiston ainelaitosten sivuille vai tuleeko oma. Haku?

Prioriteetti: Pakollinen.

 

FR_Avoin_väylä_vaatimus

Kuvaus: Sovelluksesta on saatava tietoa avoimen väylän tutkintovaatimuksista eri tiedekuntiin. Tiedot tietokannasta.

Prioriteetti: Pakollinen.

 

FR_Tilasto_väylänkautta_sijoittunut

Kuvaus: Tilastoja väylän kautta sijoittuneista sekä heidän kertomuksiaan sijoittumisesta eri tiedekuntiin.

Prioriteetti: Pakollinen.

 

FR_Kiinnostuksen_kohde/Jatko-/lisäkoulutus

Kuvaus: Sovelluksesta on saatava tietoa koulutukseensa/opintoihinsa sopivista jatkokoulutusmahdollisuuksista/ täydentävistä opinnoista. Käyttäjä voi syöttää aikaisemmat opintonsa. haun tuloksena ehdotuksia opintokokonaisuuksista tai yksittäisistä opintojaksoista, joista linkit opintokokonaisuuteen.

Prioriteetti: Pakollinen.

 

FR_Testit

Kuvaus: Joko oma testi tai linkkejä muille testisivuille.

Prioriteetti: Pakollinen.

 

FR_Ilmoittautuminen

Kuvaus: Käyttäjä voi täyttää avoimen yliopiston ilmoittautumislomakkeen. Syötetyt henkilötiedot tallennetaan järjestelmään.

Prioriteetti: Pakollinen.

 

FR_Linkit_muualle

Kuvaus: Käyttäjällä on pääsy avoimen yliopiston sekä eri ainelaitosten sivuille linkkien kautta.

Prioriteetti: Pakollinen.

 

FR_Opiskelumuodot

Kuvaus: Sovelluksesta on saatava tietoa eri aineiden opiskelumuodoista (verkossa, iltasin)- ja mahdollisuuksista (opiskelu eri elämäntilanteissa).

Prioriteetti: Pakollinen.

 

FR_Opiskelupäiväkirja

Kuvaus: Sovelluksen avulla käyttäjä voi pitää opiskelupäiväkirjaa. Vaatii kirjautumisen järjestelmään.

Prioriteetti: Pakollinen.

 

FR_Ohjeita_opiskeluun

Kuvaus: Käyttäjä saa ohjeita opiskeluun.

Prioriteetti: Pakollinen

 

FR_Yleishaku

Kuvaus: Käyttäjällä on mahdollisuus hakea tietoa hakusanoilla. Tuloksena on yksittäisiä opintojaksoja, -kokonaisuuksia tai molempia. Yksittäisen kurssin kohdalla tulee linkki opintokokonaisuuteen. Kiinnostuksen kohteet. Haku voi olla opintokokonaisuus ja/tai opintojaksokohtainen.

Prioriteetti: Pakollinen.

 

FR_Opiskelukertomukset

Kuvaus: Käyttäjän on voitava lukea opiskelijoiden opiskelukertomuksia. Voi rajata omat suoritukset.

Prioriteetti: Pakollinen.

 

FR_Henkilökunnan_yhteystiedot

Kuvaus: Käyttäjän on saatava opettajien ja muun henkilökunnan yhteystiedot. Millä ehdoilla. Tiedekunnittain vai opintokokonaisuuksittain.

Prioriteetti: Pakollinen.

 

FR_News/Chat

Kuvaus: Sivuilla on reaaliaikainen Chat/IRQ (yleinen) sekä news-sivu = vieraskirja.

Prioriteetti: Pakollinen.

 

FR_Kysymysten_lähetys

Kuvaus: Käyttäjän on voitava lähettää kysymyksiä opintokokonaisuuden opettajille tiedekunnittain.

Prioriteetti: Pakollinen.

 

FR_Palautteen_lähetys

Kuvaus: Käyttäjän on voitava lähettää palautetta Vainusta.

Prioriteetti: Pakollinen.

 

FR_Palautteen+kysymysten_tarkistus

Kuvaus: Ylläpitäjällä on mahdollisuus lukea ja tarkastaa palautteen laatu (tulevatko luettaviksi sivuille).

Prioriteetti: Pakollinen.

 

FR_FAQ_luku

Kuvaus: Käyttäjän on voitava lukea usein esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia niihin.

Prioriteetti: Pakollinen.

 

FR_Kysymyksiin_vastaus

Kuvaus: Ylläpitäjä voi kirjoittaa vastaukset kysymyksiin ja valkata kysymyksistä ne, joiden vastaukset tulevat luettaviksi sivuille.

 

FR_Käyttötapa

Kuvaus: Käyttäjän on voitava käyttää sovellusta ilman käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Prioriteetti: Pakollinen.

 

FR_Käyttäjätiedot

Kuvaus: Käyttäjällä on mahdollisuus tallentaa tietonsa tietokantaan (kysytään käyttäjältä).

Prioriteetti: Mahdollinen.

 

FR_Oikeudet

Kuvaus: Ylläpitäjällä on oikeudet tietokantaan. Ylläpitäjä voi lisätä, poistaa ja päivittää tietoja. (Tarkennetaan mitä tietoja). Sovelluksella on siis kaksi käyttäjäryhmää opiskelijat ja ylläpitäjä.

Prioriteetti: Pakollinen.

 

Ei-toiminnalliset vaatimukset/ tekniset vaatimukset:

Rajoitteet:

 

Sivustokartta eli toimintojen ryhmittely eri sivuille (kuvia):

Tietokanan rakenne (ER-kaavio)