Vainu-sovelluksen tietokanta

Tietokantaesitys on jaettu kahtia selvyyden vuoksi. Useat taulut esiintyvät molemmissa kaavioissa, joten niiden yhteyksistä saa yleiskuvan vain vilkuilemalla molempia kaavioita. Korppi-tietokannan kanssa yhteiset taulut on merkitty erikseen. Useissa tauluissa esiintyvä "pallomerkintä" tarkoittaa monikielistämistä Name-kentälle. Jos palloon on lisäksi liitetty esim. Description-kenttä, on kyseisellä taululla kentät Name ja Description, jotka molemmat tallennetaan usealla kielellä.


Ensimmäinen kaavio

Ensimmäinen tietokantakaavio (png-formaatti)

Toinen kaavio


Toinen tietokantakaavio (png-formaatti)