Wahti

Tietotekniikan cum laude -työprojekti (kevät 2002)

Wahti-projekti toteutti sovelluksen, jonka avulla voi mitata asiakasyrityksen lähiverkon ja tietoverkkopalvelun tarjoajan reunareitittimen välistä liikennekuormaa. Tilaajana projektissa oli WTS Oy (Wireless Technology Systems Oy).

Projektiryhmä

Ohjaajat

Tilaajan edustajat

Materiaaliresurssit

Projektiryhmä sai kayttöönsä työhuoneen Tietotekniikan laitokselta. Tilassa oli kolme PC-tietokonetta, joissa kaikissa käyttöjärjestelmänä Windows 2000 Professional. Testausta varten käyttöön oli luvattu tietoliikennelaboratorio ja työhuoneeseen oli sijoitettu ATM Collage 280-kytkin.

Ohjelmistotyökaluna oli Delphi 6 ja suunnittelutyökaluina Microsoft Excel, Microsoft Project ja Kiss.

Dokumentaatio

Projektin dokumentaatio on nähtävillä projektikansiossa, joka löytyy avotilasta AgC223.1.

Tietotekniikan cum laude -työprojektit