Wasta

WASTA-PROJEKTI

Wasta-projektiryhmään kuuluivat Jyväskylä Yliopiston tietotekniikan opiskelijat:

Projektia ohjasivat:

Graafisena konsulttina toimi:

Tilaaja: Päijät-Hämeen verkko-opistoprojekti

Tori-järjestelmän kuvaus

Wasta-projekti toteutti tietotekniikan laitoksen sovellusprojektina Päijät-Hämeen verkko-opistoprojektille WWW-sivuston luonti- ja hallintasovelluksen. Sillä voidaan ylläpitää ja hallita kulttuurin ja opetustoiminnan yhteyspaikkaa, josta voidaan myydä palveluita ulkopuolisille yrityksille ja yhteisöille. Sovellus koostuu WWW-selainpohjaisesta asiakasohjelmasta sekä Linux- tai FreeBSD-pohjaisesta palvelinohjelmistosta, joka käyttää sovelluskehitysympäristönä, sovellusalustana ja tietokannanhallintajärjestelmänä Zopea. Sovellus toteutettiin HTML-, CSS- ja Python-kielillä.


Työntouhussa

Taistelu