Katselmointiraportti:

 

Aika: 26.5.2004  klo 15:00 Xetor-projektin 14. palaveri

Paikka: sovellusprojektien kokoustila AgC223.1

Katselmoitava dokumentti: sovellusraportti

Dokumentin versio: 0.5

 

Katselmointiin osallistuneet:

 

Kari Kärkkäinen (saapui 15:21)                                                                                                                                                         

Tommi Lahtonen                                                                                                                                                            

Jani Lirkki (saapui 15:34)

Olavi Paananen (puheenjohtaja)                                                                                                                                                           

Perttu Poikonen

Raimo Pitkänen (sihteeri)                                                                                                                                                       

Olli Tietäväinen

 

Virheiden luokat:

A = Vakava virhe tai puute. Dokumentti joudutaan katselmoimaan uudestaan.

B = Suuri virhe tai puute. Projektipäällikkö tarkistaa korjauksen.

C = Vähäinen virhe.  Esitystavassa korjattavaa, esimerkiksi huono sanamuoto, epäselvä esitystapa, pieni suunnitteluvirhe, tms. Projektipäällikkö tarkistaa korjauksen. 

 

Katselmoitava dokumentti hyväksytään seuraavin korjauksin.

 

Sivu/luku

Virhe

Luokka

Korjaus

yleisesti

puhutaan kappaleesta

C

puhutaan luvusta

yleisesti

plug-inien ja luokkien nimiä ei ole kirjoitettu koodikirjasimella

C

käytetään koodikirjasinta

johdanto

”luodaan perusteellinen kuva”

C

Lisätään edelliseen lauseeseen seuraava teksti: ”…kuvataan xetor-projektin laajentamat plug-init”

luku 3.2.

”laajenti”

C

”laajensi”

luku 3.2.

sana ”kohdasta”

C

”jeditin käyttöohjeista”

luku 5

luokkarakenteesta ei saa selkeää kuvaa

B

laitetaan liitteeksi puurakenne luokista, sisäluokista ja metodeista tai luodaan koodista Java-dokumentaatio ja viitataan luvun alussa siihen

luku 5

focus ja buffer suomentamatta

C

buffer suomennetaan puskuriksi ja focukselle yritetään löytää parempi suomenkielinen vastine

luku 5.3.4

huono esitysmuoto

C

muutetaan tiedostoluettelo listaksi

luku 6

virheet puuttuvat

C

etsitään tarkemmin virheitä

yhteenveto

aikamuotovirhe ja liian vähän asiaa

C

kirjoitetaan imperfektissa, tehdään tekstistä paremmin dokumentin sisällön kattava ja dokumentin tulokset tuodaan esille