Joose

Joose-projekti oli syksyn 2008 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen sovellusprojekti. Projekti jatkokehitti informaatioteknologian tiedekunnalle opinto-oppaan visuaalista laatimis- ja koostamistyökalua. Työkalusta laadittiin yleis- ja helppokäyttöinen sekä mahdollisimman intuitiivinen uusille käyttäjille. Työkalun käyttö helpottaa yhtenäistä tyyliä käyttävien XML-dokumenttien latomista, koostamista ja julkaisua.

Joose-sovellus

Sovellusprojektin projektiryhmään kuuluivat tietotekniikan pääaineopiskelijat Hannu Hautakangas, Nikolai Koudelia, Joel Lehtonen ja Johan Nysten. Tilaajan edustajina toimivat Eija Ihanainen, Vesa Lappalainen ja Miika Nurminen.

Tietotekniikan laitokselta projektin vastaavana ohjaajana toimi Jukka-Pekka Santanen ja teknisenä ohjaajana Tuomas Räsänen. Jyväskylän yliopiston ATK-tuki vastasi projektiryhmän käytössä olleiden laitteiden ja ohjelmistojen asennuksista ja ylläpidosta.