Etusivu

UCOT-sovellusprojekti toteutti Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle ja Agora Centerille ohjelmiston, jolla analyysivaiheen olioluokkia voidaan muodostaa käyttötapauskuvauksista. Sovelluksen tarkoituksena on osittain automatisoida analyysivaiheen olioluokkien suunnittelua. Ohjelmisto toteuttiin TEKES-rahoitteiselle Tuotanto 2010 -tutkimusprojektille.

Sovellus toteutettiin Java Standard Edition versiolla 5.0 ja sen kehittämiseen käytettiin Eclipsen versiota 3.1.0, joka on avoimen lähdekoodin ohjelmointiympäristö.

UCOT-sovelluksessa käytetään ulkoisena komponenttina dot-graafiohjelmaa, joka on osa Graphviz-ohjelmistoa ja sovelluksen PDF-tallennustukeen tarvitaan EPS to PDF -työkalu, joka kuuluu Linux-maailmassa teTeX-ohjelmistoon ja Windows-maailmassa sen saa muun muassa MiKTeX-ohjelmiston mukana.

Sovellusprojektin aikana toteutettiin myös UCOT-sovellukselle laajennos, jolla The Stanford Parser voidaan liittää UCOT-sovellukseen ja käyttää sitä englanninkielisten käyttötapausten jäsentämiseen.

Projektiryhmä

Tilaajan edustajat

Ohjaajat