Yleistä

Kiiruna-projekti toteuttaa karttarajapinnan Jyväskylän yliopistolla tietotekniikan laitoksella toteutetun Korppi-järjestelmän päälle. Rajapinnan avulla pystytään selvittämään esim. tilojen sijainti, siisteys ja käytettävyys. Nämä tiedot kerätään Korppi-järjestelmän kautta erilaisien kyselyjen avulla. Näistä tiedoista voidaan tehdä erilaisia raportteja, kuten erilaiset diagrammit, teksti ja kuva tiloista. Tilaajana toimii Tilapalvelut.

Projektin kotisivu: http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/kiiruna/

Sovellusprojektien kotisivu: http://www.mit.jyu.fi/palvelut/sovellusprojektit/

Tietotekniikan laitos: http://www.mit.jyu.fi/

Tilaajan edustajat:

Ohjaajat:

Projektiryhmä:

Dokumentit