Liitutaulu-sovellusprojekti

Liitutaulu-projekti on Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen sovellusprojekti keväällä 2004. Projektin päämääränä on toteuttaa Jaakko Pöyry Infralle järjestelmä, joka välittää tietoa erillisten etätietokantojen ja keskusjärjelmän välillä.

Projektiorganisaatio

Sovellusprojektiryhmä:

Jyväskylän yliopisto:

Tilaaja Jaakko Pöyry Infra:

Projektin tilat

Projektin työtilat ovat sovellusprojektien tiloissa, huoneessa AgC224.2, puhelin (014-260)4968.

Sivusto

Salatut osat:

Julkiset osat:

© Liitutaulu 2004
Päivitetty: 15.6.2004

Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos