Neuron-projekti

Esittely

Neuron-projekti toteuttaa Jyväskylän Yliopistolle vaatimusmäärittelyn irtaimiston rekisteröintijärjestelmää varten, sekä prototyypin Atk-laiterekisteristä, jolla hallitaan omaisuus ja paikkatietoja. Käyttöliittymä toteutetaan web-pohjaisena, mutta Perl:llä ja PostgreSQL-tietokannalla ohjelmoitava toiminnallinen osio suunnitellaan siten, että rajapinta muita käyttöliittymiä varten on olemassa. Järjestelmän yksi päätarkoitus on tehdä tarpeettomaksi nykyinen käyttöomaisuuslomakkeiden käsintäyttö.

Projektin jäsenet:

Tilaajan edustajat:

Ohjaajat:


Päivitetty 8.7.2004