Käki-projekti

Käki-projekti toteutettiin syksyllä 2003 sovellusprojektina Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella. Projekti suunnitteli Jyväskylän yliopistolle henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien (HOPS) laadinta-, seuranta- ja raportointisovelluksen Korppi-järjestelmään Projekti toteutti sovelluksesta sihteerin käyttöliittymän. Sillä voidaan koostaa Korppi-järjestelmässä olevista kursseista opintokokonaisuuksia ja opintokokonaisuuksista tutkintovaatimuksia opiskelijoiden opiskelusuunnitelmien pohjaksi.

Dokumentit:
Projektiraportti:[pdf][rtf]
Sovellusraportti:[pdf][rtf]
Projektisopimus:[pdf][rtf]
Projektisuunnitelma:[pdf][rtf]
Vaatimusmäärittely:[pdf][rtf]
Tietokantasuunnitelma:[pdf][rtf]
Tietokantakaavio:[jpg]
Käyttöliittymäsuunnitelma:[pdf][rtf]
Haastattelut:
Anita Malinen:[pdf][rtf]
Antti Niemi:[pdf][rtf]
Tuula Maijanen ja Eeva-Liisa Tauriainen:[pdf][rtf]
Opponoinnit ja loppuesittely:
1. Opponointi:[ppt]
1. Opponointiraportti:[txt]
2. Opponointi:[ppt]
2. Opponointiraportti:[txt]
Loppuesittely:[ppt]

Vihainen käki

Projektiorganisaatio

 • Projektiryhmä
  • Sami Huttunen
  • Tatu Lamminmäki
  • Juha Lappi
  • Eija Pelkkikangas
 • Tilaajan edustajat
  • Antti Auer, virtuaaliyliopisto
  • Jari Rantamäki, OPLAA!-hanke
 • Projektikokouksissa mukana myös
  • Kekke Hyvämäki ja Marja Kankaanranta, Agora Learning Laboratory
  • Juha Merikoski, fysiikan laitos
  • Hanna Seuranen, virtuaaliyliopisto
 • Ohjaajat
  • Jukka-Pekka Santanen (vastaava ohjaaja)
  • Minna Hillebrand (tekninen ohjaaja)
  • Vesa Lappalainen (Korppi-asiantuntijana)