Paatti-projektin logo

Paatti-sovellusprojekti

Paatti-projekti kehitti keväällä 2012 Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselle prototyypin tietojärjestelmästä, jolla kuntoutetaan iäkkäitä, mielenterveyspotilaita ja työuupumuksesta kärsiviä sekä tuetaan kyseisiin aihealueisiin liittyvää tutkimusta.

Paatti-projektissa toteutettu tietojärjestelmän prototyyppi oli jatkoa Tabu-projektin kehittämälle ohjelmalle. Tabu-projekti kehitti keväällä 2009 Agora Centerille ja GeroCenterille prototyypin Oljenkorsi-sovelluksesta, jolla vanhusten ohjattua ja aikataulutettua liikkumista voitiin tukea ja seurata ilman tutkijoiden, omaisten tai hoitajien läsnäoloa.

Paatti-projektin tavoitteet olivat laajemmat kuin Tabu-projektin. Tilaaja halusi laajentaa sovelluksen käyttökohdetta vanhusten itsenäisen elämän tukemisen lisäksi myös muun muassa mielenterveyspotilaiden hoidon ja työuupumuksesta kärsivien tukemiseen. Tilaaja halusi, että kuntoutettavan käyttöliittymä toimisi useilla erilaisilla alustoilla, jolloin kuntoutettava voisi käyttää sovellusta miltei millä tahansa mobiililaitteella. Tutkijan käyttöliittymän haluttiin toimivan tietokoneella sekä mahdollisesti sormitietokoneella. Kumpikin käyttöliittymä toteutettiin WWW-sovelluksena.

Paatti-projekti määritteli, suunnitteli ja toteutti tietojärjestelmässä käytettävän tietokannan sekä alustavat versiot tutkijan ja kuntoutettavan käyttöliittymistä. Tutkijan käyttöliittymällä voidaan hallita tutkimuksia, ryhmiä, käyttäjiä, kuntoutusohjelmia ja tapahtumia sekä seurata kuntoutettavien edistymistä. Kuntoutettavan käyttöliittymällä voidaan suorittaa tutkijoiden laatimia kuntoutusohjelmia, suorittaa vapaaehtoisia harjoitteita ja tarkastella käyttäjän suorittamia tapahtumia. Tietojärjestelmään kerätyt tiedot tallennetaan tietokantaan, josta tiedot voidaan tarvittaessa siirtää muihin tutkimuksessa hyödynnettäviin ohjelmiin.

Tietojärjestelmää kehitettiin Netbeans-sovelluskehittimellä käyttäen Vaadin-sovelluskehystä. Sovellusten kehityksessä käytettiin Jetty-nimistä WWW-palvelinta sen nopeuden vuoksi, ja tietokannanhallintajärjestelmänä käytettiin MySQL-ohjelmistoa. Sovelluksissa käytettiin myös CSS- ja HTML5-tekniikoita.

Projektiorganisaatio

Projektiryhmän jäsenet

Tilaajan edustajat

Vastaava ohjaaja

Tekninen ohjaaja

Lisätietoa

Projektin kotisivut ovat osoitteessa http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti.

Ajantasainen lähdekoodi on saatavilla YouSource-versiohallintajärjestelmästä osoitteesta https://yousource.it.jyu.fi/paatti.

Projekti-CD:een ISO-image ja MD5-tarkistussumma.

Projektikansion sisältö