SHAMAN

Se hienompi AMAN


Yhteystiedot

SHAMAN-projekti
AgC223.3
Puhelin 014 260 4965

Ryhmä

Marko Andersson
Mika Rinkinen
Matti Törmä
Timo Valonen

Ohjaajat

Tekninen ohjaaja Lassi Paavolainen
Vastaava ohjaaja Jukka-Pekka Santanen

Tilaaja

Jyväskylän yliopiston ATK-keskus

Tilaajan edustajat:
Matti Levänen
Tero Toivonen

Esityslistat

Aloituspalaveri ASCII PDF OpenOffice
2. viikkopalaveri ASCII PDF OpenOffice
3. viikkopalaveri ASCII PDF OpenOffice
4. viikkopalaveri ASCII PDF OpenOffice
5. viikkopalaveri ASCII PDF OpenOffice
6. viikkopalaveri ASCII PDF OpenOffice
7. viikkopalaveri ASCII PDF OpenOffice
8. viikkopalaveri ASCII PDF OpenOffice
9. viikkopalaveri ASCII PDF OpenOffice
10. viikkopalaveri ASCII PDF OpenOffice
11. viikkopalaveri ASCII PDF OpenOffice
12. viikkopalaveri ASCII PDF OpenOffice
13. viikkopalaveri ASCII PDF OpenOffice
14. viikkopalaveri ASCII PDF OpenOffice

Pöytäkirjat

Aloituspalaveri ASCII PDF OpenOffice
2. viikkopalaveri ASCII PDF OpenOffice
1. workshop ASCII PDF OpenOffice
3. viikkopalaveri ASCII (kuva tietokannasta) PDF OpenOffice
2. workshop ASCII PDF OpenOffice
4. viikkopalaveri ASCII PDF OpenOffice
5. viikkopalaveri ASCII PDF OpenOffice
6. viikkopalaveri ASCII PDF OpenOffice
7. viikkopalaveri ASCII PDF OpenOffice
1. väliesittely ASCII PDF OpenOffice
8. viikkopalaveri ASCII PDF OpenOffice
Tietokantapalaveri ASCII PDF OpenOffice
9. viikkopalaveri ASCII PDF OpenOffice
Käytettävyyspäivä ASCII PDF OpenOffice
10. viikkopalaveri ASCII PDF OpenOffice
11. viikkopalaveri ASCII PDF OpenOffice
12. viikkopalaveri ASCII PDF OpenOffice
2. väliesittely ASCII OpenOffice PDF
13. viikkopalaveri ASCII OpenOffice PDF
Loppuesittely ASCII OpenOffice PDF
14. viikkopalaveri ASCII OpenOffice PDF

Sopimukset

Sopimus projektin tulosten hyödyntämisestä ASCII PDF OpenOffice

Suunnitelmat

Projektisuunnitelma PDF OpenOffice
Vaatimusmäärittely PDF OpenOffice

Raportit

Projektiraportti PDF OpenOffice
Sovellusraportti PDF OpenOffice

Ohjeet

Järjestelmän asennusohje ASCII

Esittelymateriaali

1. väliesittely PowerPoint
2. väliesittely PowerPoint
Loppuesittely PowerPoint

Muuta

Mount-skriptit