Tulokset

Projektin tulokset

Projektiryhmä toteutti kaikki vaatimusmäärittelyyn kirjatut välttämättömät vaatimukset ja valtaosan tärkeistä vaatimuksista. Tiiviimpi integraatio XOO-julkaisujärjestelmään ja versiohallintaan sekä lukuisia XOO-kielen määrityksiin kuuluvia ominaisuuksia sovittiin tilaajan kanssa jatkokehitykseen. Toteutuneet ja toteuttamatta jääneet vaatimukset on kuvattu tarkemmin vaatimusmäärittelyssä.

Sisällöntuottajan tehtävä on on uusien lukujen ja olemassaolevien lukujen muokkaaminen. Toteutetulla sovelluksella sisällöntuottaja pystyy nyt muokkaamaan olemassaolevien lukujen korostuksia, listoja ja taulukoita. Uusien lukujen, kuvien ja ristiviitteiden lisäämisen toteutus on toistaiseksi rajoittunutta, mutta niihin voidaan käyttää aiempaa hallintakäyttölittymää.

Koostajan tehtävä on rakentaa lukujen pohjalta julkaisukelpoinen opinto-opas. Tätä varten projekti ei juurikaan toteuttanut toimintoja, mutta tähänkin voidaan käyttää aiempaa hallintakäyttöliittymää.

Versiohallinnan integraatiota ei toteutettu, vaan yhteiskäyttö perustuu jaettuihin tiedostoihin kuten aiemmassa hallintakäyttöliittymässä.

Koostaja ja tekninen ylläpitäjä joutuu tietyissä tapauksissa muokkaamaan tiedostoja joko sovelluksen lähdekoodinäkymästä tai sovelluksen ulkopuolella. Näin tehdyt muutokset säilyvät silti dokumenteissa kun niitä käsitellään sovelluksessa.