Koskelo-projekti

Koskelo-projekti oli Jyväskylän yliopiston tietohallintokeskukselle toteutettava syksyn 2007 tietotekniikan opiskelijaprojekti. Projekti suunnitteli ja toteutti uudistetun käyttöliittymän Korppi-opintotietojärjestelmän kurssien opetusryhmien ja -tapahtumien hallintaa varten. Lisäksi projekti kehitti Korpin käyttöliittymän navigaatioalueessa sijaitsevan pienoiskalenterin toimintaa. Projektin työn ensisijaisena tavoitteena oli parantaa edellä mainittujen näkymien käytettävyyttä.

Projektiorganisaatio

Projektiryhmä

Tilaajan edustajat

Ohjaajat

Projektin materiaali

Pöytäkirjat

Opetusryhmien hallinta

Dokumentit

Käytettävyyspäivä

Esittelyt