LUOLA-projekti

LUOLA oli yksi Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen syksyn 2004 sovellusprojekteista. Luola-projekti toteutti Jyväskylän yliopiston Lapsitutkimuskeskukselle Asse-pelisovelluksen sekä asetustenhallintaohjelman. Pelin avulla voidaan mitata lukutaidon perusteiden kannalta tärkeitä kykyjä ja taitoja sekä niiden kehitystä hauskalla ja lapsia kiinnostavalla tavalla. Pelisovelluksella saaduista tiedoista voidaan arvioida mm. pelaajan kykyä erotella samankaltaisia äänteitä toisistaan, reaktioiden nopeutta, motoriikkaa ja visuaalista etsintäkykyä.

Projekti alkoi 17.9.2004 ja päättyi tammikuun puolessa välissa 2005.

Projektiryhmän muodostivat

Tilaajan edustajina toimivat

Projektin ohjaajina toimivat

Projektissa tuotetut dokumentit:

Suunnitelmat

Sopimukset

Palaverit

 1. palaverin (24.9.) esityslista, pöytäkirja (Word 2003-muodossa)
 2. palaverin (29.9.) esityslista, pöytäkirja (Word 2003-muodossa)
 3. palaverin (7.10.) esityslista, pöytäkirja (Word 2003-muodossa)
 4. palaverin (12.10.) esityslista, pöytäkirja (Word 2003-muodossa)
 5. palaverin (19.10.) esityslista , pöytäkirja (Word 2003-muodossa)
 6. palaverin (28.10.) esityslista, pöytäkirja (Word 2003-muodossa)
 7. palaverin (4.11.) esityslista, pöytäkirja (Word 2003-muodossa)
 8. palaverin (11.11.) esityslista, pöytäkirja (Word 2003-muodossa)
 9. palaverin (16.11.) esityslista, pöytäkirja (Word 2003-muodossa)
 10. tapaamisen (24.11.) muistio (Word 2003-muodossa)
 11. palaverin (25.11.) esityslista , pöytäkirja (Word 2003-muodossa)
 12. palaverin (3.12.) esityslista , pöytäkirja (Word 2003-muodossa)
 13. tapaamisen (9.12.) muistio (Word 2003-muodossa)
 14. palaverin (15.12.) esityslista , pöytäkirja (Word 2003-muodossa)
 15. palaverin (5.1.) esityslista , pöytäkirja (Word 2003-muodossa)
 16. palaverin (14.1.) esityslista , pöytäkirja (Word 2003-muodossa)

Esittelyt

Koulutus

Raportit

Ohjeet

Sähköpostiarkistot