Taustaa | Projektiorganisaatio | Dokumentit | Yhteystiedot

Taustaa


Dynamo-projekti on Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen syksyn 2007 sovellusprojekti, jossa muokataan Teknillisen korkeakoulun kehittämää Dynamics-sovellusta vastaamaan paremmin tietotekniikan laitoksen sekä LaiLa-projektin tarpeita.

Näistä kaksi ensimmäistä aihetta toteutetaan ainakin määrittelyn ja suunnittelun osalta valmiiksi. Toteutuksesta päätetään myöhemmin projektin kuluessa.
Sovellus tullaan toteuttamaan C-kielellä Linux-alustalla.

Projektiorganisaatio


Jäsenet

-Tero Hätinen
-Joni Purojärvi
-Antti Pyykkönen

Ohjaajat

-Juha Huikari
-Jukka-Pekka Santanen

Tilaaja

Tietotekniikanlaitos, Jyväskylän yliopisto
Edustajina toimivat:
-Olli Alanen
-Riku Ahonen

Dokumentit


Suunnitelmat

Projektisuunnitelma (v0.1) [pdf]
Projektisuunnitelma (v0.2) [pdf]
Projektisuunnitelma (v0.3) [pdf]
Projektisuunnitelma (v0.4) [pdf]
Projektisuunnitelma (v0.41) [pdf]
Projektisuunnitelma (v1.0) [pdf]
Vaatimusmäärittelyt (v0.1) [pdf]
Vaatimusmäärittelyt (v0.2) [pdf]
Vaatimusmäärittelyt (v0.3) [pdf]
Vaatimusmäärittelyt (v0.4) [pdf]
Vaatimusmäärittelyt (v0.5) [pdf]
Vaatimusmäärittelyt (v0.6) [pdf]
Vaatimusmäärittelyt (v0.7) [pdf]
Vaatimusmäärittelyt (v0.8) [pdf]
Vaatimusmäärittelyt (v0.9) [pdf]
Vaatimusmäärittelyt (v1.0) [pdf]
Vaatimusmäärittelyt (v1.1) [pdf]
Vaatimusmäärittelyt (v1.2) [pdf]
Testausverkon topologia [jpg]
Testaussuunnitelma (v0.3) [pdf]
Testaussuunnitelma (v0.4) [pdf]
Testaussuunnitelma (v1.0) [pdf]
Testaussuunnitelma (v1.1) [pdf]
Testaussuunnitelma (v1.2) [pdf]
Testaussuunnitelma (v1.3) [pdf]

Raportit

Käytettävyyspäivän raportti[HTML]
3. palaverin tilanneraportti [pdf]
4. palaverin tilanneraportti [pdf]
5. palaverin tilanneraportti [pdf]
6. palaverin tilanneraportti [pdf]
7. palaverin tilanneraportti [pdf]
8. palaverin tilanneraportti [pdf]
1. välitilanneraportti [pdf]
2. välitilanneraportti [pdf]
3. välitilanneraportti [pdf]
4. välitilanneraportti [pdf]
1. väliesittelyn raportti [HTML]
2. väliesittelyn raportti [HTML]
Testausraportti (v0.1) [pdf]
Testausraportti (v0.2) [pdf]
1. koodin katselmointi [HTML]
2. koodin katselmointi [HTML]
1. koodin referenssimanuaali [HTML] [pdf]
Sovellusraportti (v0.1) [pdf]
Sovellusraportti (v0.3) [pdf]
Projektiraportti (v0.1) [pdf]
Projektiraportti (v0.2) [pdf]
Projektiraportti (v0.3) [pdf]
Projektiraportti (v0.4) [pdf]
Projektiraportti (v0.5) [pdf]
Projektiraportti (v0.6) [pdf]
Projektiraportti (v0.7) [pdf]
Projektiraportti (v1.0) [pdf]
Sovellusraportti (v0.5) [pdf]
Sovellusraportti (v0.6) [pdf]
Sovellusraportti (v0.7) [pdf]
Sovellusraportti (v0.8) [pdf]
Sovellusraportti (v1.0) [pdf]
Sovellusraportti (v1.1) [pdf]
Tilakaavio DHCP Support Connect [jpg]
Tilakaavio DHCP Support Disconnect [jpg]
Tilakaavio DHCP Support Update Address [jpg]
Mobiles.txt [txt]
Kotiagentin testaus Dynamo-verkossa: Käytetty data [HTML]
Kotiagentin testaus Dynamo-verkossa: Yksikkötesti [HTML]
Kotiagentin testaus Dynamo-verkossa: Integraatiotestaus [HTML]
Kotiagentin testaus Dynamo-verkossa: Järjestelmätestaus [HTML]
Kotiagentin testaus tilaajan verkossa: Käytetty data [HTML]
Kotiagentin testaus tilaajan verkossa: Yksikkötesti [HTML]
Kotiagentin testaus tilaajan verkossa: Integraatiotestaus [HTML]
Kotiagentin testaus tilaajan verkossa: Järjestelmätestaus [HTML]
Vierasagentin testaus: Käytetty data [HTML]
Vierasagentin testaus: Integraatiotestaus [HTML]
Vierasagentin testaus: Järjestelmätestaus [HTML]
The changes made to Dynamics and UDHCP [HTML]
Doxygen HTML for Dynamics DHCP [HTML]
Doxygen HTML for Virtual foreign agent generator [HTML]

Palaverit

1. palaverin esitylista [txt]
1. palaverin pöytäkirja [HTML] [txt]
2. palaverin esityslista [txt]
2. palaverin pöytäkirja [HTML] [txt]
3. palaverin esityslista [txt]
3. palaverin pöytäkirja [HTML] [txt]
4. palaverin esityslista [txt]
4. palaverin pöytäkirja [HTML] [txt]
5. palaverin esityslista [txt]
5. palaverin pöytäkirja [HTML] [txt]
6. palaverin esityslista [txt]
6. palaverin pöytäkirja [HTML] [txt]
7. palaverin esityslista [txt]
7. palaverin pöytäkirja [HTML] [txt]
8. palaverin esityslista [txt]
8. palaverin pöytäkirja & 3. koodin katselmointi [HTML]
9. palaverin esityslista [txt]
9. palaverin pöytäkirja [HTML]
10. palaverin esityslista [txt]
10. palaverin pöytäkirja [HTML]

Ajankäyttö

Esittelyt

1. väliesittely [pdf]
2. väliesittely [pdf]
Loppuesittely [pdf]

Tuotokset

Dynamics 0.8.1.Dynamo.1 [tar.gz]
Virtual foreign agent generator 0.1 [tar.gz]
How To Install [txt]

Yhteystiedot


Projektihuone oli AgC223.4
Projektin sähköpostiosoite oli dynamo@korppi.jyu.fi (vain listan jäsenille)

Dynamolaiset, 29.1.2008